Skip to main content
emma_patterson1_crop.jpg

Emma Patterson

Anknuten till Forskning

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är disputerad dietist och nutritionist, med postdoc-träning inom nutritionsepidemiologi och folkhälsovetenskap.

Jag är anställd på Center för epidemiologi och samhällsmedicin vid Stockholms läns landsting, och är anknuten till forskargruppen Samhällsnutrition och fysisk aktivitet här på Institutionen för folkhälsovetenskap.

Forskningsbeskrivning

Min forskning är inriktad mot kostens betydelse för hälsa och folkhälsa i stort. Just nu jobbar jag mest med att undersöka hur ett innovativt system för att utvärdera skolmåltider kan bidra till bättre måltidskvalitet, och på sikt hur bra skolmåltider är kopplat till barnens kostvanor och hälsa.

I projektet "Främja hållbara måltider genom optimerade skolmåltider" ska vi undersöka hur svenska skolmåltider kan optimeras utifrån klimatavtryck, näringsriktighet, utan att komprimera acceptans (hos barn) eller kostnader. Våra samarbetspartners är forskare på Livsmedelsverket och Professionshøjskolen Metropol i Köpenhamn. Projektet pågår fram tills 2019.

Sammanfattningsvis kan man säga att mina mina forskningsintresse ligger oftast någonstans på detta spektrum:

Skolmåltider/offentliga måltider -> Kostvanor hos barn -> Mätmetodik för att mäta kost -> Nutritionsepedimiologi -> Folkhälsonutrition

Pedagogiska meriter

Bihandledare för en KI-doktorand (antagen 2017).

Handledare för studenter inom Nutrition (G, A), Kostvetenskap (A), Public Health (A) och Global Health (A).

Föreläsare på programen Public Health (A), Nutrition (G), Sjukgymnast (G) och Hälsovetenskap (A) på kurser Applied Epidemiology, Nutritionsepidemiologi och Hälsopromotion. Jag föreläser mest kring nutritionsepidemiologi, folkhälsonutrition och mätmetodik, på både engelska och svenska.

G=Grundnivå, A=Avancerad nivå

Utbildning

BSc Human Nutrition and Dietetics, Trinity College Dublin & Dublin Institute of Technology (gavs av de två lärosäten tillsammans), Ireland (2004)

PhD Medicinska vetenskap, Karolinska Institutet (2010)

Loading bibliometrics...