PhD student promoting healthy habits in pregnant women

Emmie Söderström

Annan grund

Doktorand med intresse för främja hälsosamma levnadsvanor hos gravida

Om mig

Jag är utbildad nutritionist och är nuvarande doktorand. Mina forskarintressen inkluderar främjande av hälsosamma levnadsvanor (kost och fysisk aktivitet) hos gravida genom att använda digitala verktyg (appar). Jag är doktorand vid Linköpings universitet (huvudhandledare Marie Löf) och jag är även affilierad till KI, där jag är en del av IMPACT forskargrupp som leds av Professor Marie Löf. 

Forskningsbeskrivning

Under min doktorandtid har jag jobbat med HealthyMoms-studien. I studien har vi utvärderas om en smartphone-app kan vara ett stöd för hälsosamma levnadsvanor (kost och fysisk aktivitet) och hälsosam viktuppgång under graviditet. Jag har även jobbat vidare för att undersöka hur appen kan anpassas och översättas till arabiska och somaliska för att nå fler kvinnor i Sverige och för en mer jämlik vård. Jag jobbar även med SPARK-projektet (en randomiserad kontrollerad studie) där vi utvärderar om en app som stödjer patienter som diagnostiseras med graviditetsdiabetes kan vara ett bra behandlingsstöd för glukoskontroll. Innan jag blev doktorand jobbade jag även med SCAMPI-studien, i vilken vi utvärderade om en app kunde vara stöd för aktiv transport. 

Pedagogiska meriter

Jag har sedan 2018 varit involverad i undervisning på kandidat- och masternivå vid Nutritionsprogrammet på Karolinska Institutet. Jag har dessutom varit delaktig i undervisning på läkarprogrammet vid Linköpings universitet. 

Utbildning

  • Doktorandutbildning 2019 - pågående, Linköping universitet
  • Masterexamen i Nutrition 2018, Stockholms universitet i samarbete med BioNut, Karolinska Institutet  
  • Kandidatexamen i Nutrition 2016, Stockholms universitet i samarbete med BioNut, Karolinska Institutet