pb081522.jpg

Emma Fransson

Forskarassistent

Forskningsbeskrivning

På CTMR forskar vi om mikrobiomets (bakterieflorans) betydelse för hälsan. Jag är speciellt intresserad av hälsa under graviditet och barnafödande och dit hör inte minst föräldrars mentala hälsa och ohälsa som depression. 

 

Utbildning

Post-doc, Uppsala universitet, 2016-2017

Dr Med Sci/PhD i medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet, 2012 Legetimierad psykolog, Stockholms universitet, 2004

Loading bibliometrics...