Forskningsbeskrivning

På CTMR forskar vi om mikrobiomets (bakterieflorans) betydelse för hälsan. Jag är speciellt intresserad av hälsa under graviditet och barnafödande och dit hör inte minst risken för förtidsbörd men också föräldrars mentala hälsa. 

 

Utbildning

Post-doc, Uppsala universitet, 2016-2017

Dr Med Sci/PhD i medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet, 2012 Legetimierad psykolog, Stockholms universitet, 2004

Loading bibliometrics...