Om mig

Jag disputerade i medicinsk vetenskap år 2017 i Karolinska Institutet. Jag arbetade åren 2018 och 2019 som postdoc vid Karolinska Institutet, Solna och dels vid Högskola i Gävle, Gävle.

Forskningsbeskrivning

Jag medverka i H-work projektet som har fått pengar från EU:s Horizon 2020 för att undersöka hur man kan främja god mental hälsa i arbetslivet. Tillsammans med 14 partners från nio olika länder kommer vi att utveckla och testa åtgärder, mätinstrument, verktyg och modeller som kan användas på flera olika nivåer (IGLO) i små och medelstora företag och offentliga arbetsplatser - för att implementera och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande åtgärder som genomförs.

Forskningsprojektet ‘‘Mental Health in the Workplace: Multilevel Interventions to Promote Mental Health in SMEs and Public Workplaces’’, och heter H-WORK för kort och leds av University of Bologna. Projektet har en längd på 42 månader.

 

Johanson, U. och Aboagye, E. (2020) Bättre arbetsplatshälsa på arbetsplatsen. Om arbetsmiljöekonomi, produktivitet, och arbetsmiljöstyrning. Liber

Johanson, U. and Aboagye, E. (2020) Financial gains, possibilities, and limitations of improving occupational health at the company level. Chapter 23--1 in Handbook of Socioeconomic Determinants of Occupational Health - From Macro-level to Micro-level Evidence, ed. Töres Theorell. Springer.

Pedagogiska meriter

Master course in Evaluation and Intervention, Karolinska Institutet (KI)

Master course in Work Environment Economics, Royal Institute of Technology (KTH)

Utbildning

Hälsokonom, MSc. 2012, Universitetet i Oslo. Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, 2017, intervention- och implementeringsforskning inom arbetshälsa.

Avhandling "From health outcomes to value assessments: preference-based evaluation of interventions & valuation of productivity costs among working adults", Karolinska Institutet.