Skip to main content
Shot.

Emmanuel Aboagye

Postdoktor

Om mig

Jag disputerade i medicinsk vetenskap år 2017 i Karolinska Institutet. Jag arbetade åren 2018 och 2019 som postdoc vid Karolinska Institutet, Solna och dels vid Högskola i Gävle, Gävle.

Forskningsbeskrivning

Jag medverka i ett nytt projekt som har fått pengar från EU:s Horizon 2020 för att undersöka hur man kan främja god mental hälsa i arbetslivet. Tillsammans med 14 partners från nio olika länder kommer vi att utveckla och testa åtgärder, mätinstrument, verktyg och modeller som kan användas på flera olika nivåer i små och medelstora företag och offentliga arbetsplatser - för att implementera och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande åtgärder som genomförs.

Forskningsprojektet titeln ‘‘Mental Health in the Workplace: Multilevel Interventions to Promote Mental Health in SMEs and Public Workplaces’’, och heter H-WORK för kort och leds av University of Bologna. Projektet har en längd på 42 månader.

Utbildning

Hälsokonom, MSc. 2012, Universitetet i Oslo. Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, 2017, intervention- och implementeringsforskning inom arbetshälsa.

Avhandling "From health outcomes to value assessments: preference-based evaluation of interventions & valuation of productivity costs among working adults", Karolinska Institutet.

Loading bibliometrics...