Skip to main content

Om mig

Jag blev doktorand kandidat i 2013 och disputerade i medicinsk vetenskap år 2017 i Karolinska Institutet. Jag arbetade åren 2018 och 2019 som postdoc vid Karolinska Institutet, Solna, SE och dels vid Högskola i Gävle, Gävle, SE.

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsintresse handlar om förhållandet mellan arbetsmiljö och hälsa och produktivitet. Aktuella studier jag är iblandad handlar om effekterna av att gå till jobbet när man borde ha varit hemma på grund av ohälsa, så kallad sjuknärvaro. Projektet syftar till att förskar mer på hälsa, sjuknävaro och sjukfrånvaro och produktivitet på arbetsplatsen ur hälsoekonomiska perspektiv. Jag deltar också i ett projekt "Arbetsmiljö och Produktivitet" bland offentliga medarbetare där syftet är att genomföra några av de mest dokumenterade forskningsresultaten från arbetsmiljöns effekt på objektiv produktivitet. Mitt projekt kan ge kunskapen om bättre och hälsosamma arbetsplatser delvis när det gäller praktiska rekommendationer, men också vad gäller vad som ska mätas. Projektet ger information om hur ohälsa, arbetsförhållanden, sjuknärvaro, sjukfrånvaro och produktivitet hänger ihop.

Utbildning

Hälsokonom, MSc. 2012, Universitetet i Oslo. Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, intervention- och implementeringsforskning inom arbetshälsa.

Avhandling "From health outcomes to value assessments: preference-based evaluation of interventions & valuation of productivity costs among working adults", Karolinska Institutet.

Loading bibliometrics...