Emma Swärdh

Emma Swärdh

Assisterande lektor

Om mig

Jag är fysioterapeut och arbetar som assisterande lektor på avdelningen för Fysioterapi. Min ämneskompetens ligger till stor del inom områdena hälsopromotion, hälsopedagogik och beteendemedicin men även hållbar utveckling inkluderat planetär hälsa och hållbar hälso- och sjukvård. Jag är kursansvarig lärare inom kurser på Fysioterapeutprogrammet och undervisar i alla dess terminer.

Jag har även ett uppdrag som miljö- och hållbarhetsombud på NVS, och är medlem i Planetary Health Alliance, Environmental Physiotherapy Association och Physiotherapists for future. Jag har varit aktiv inom Fysioterapeuterna, som ledamot i Smärtsektionen och Sektionen för reumatologi. Arbetet i yrkesföreningarna inom Fysioterapeuterna innebär att representera fysioterapeuters intressen och ståndpunkter inom dessa områden.

Under åren har jag haft förmånen att föreläsa och hålla i workshops för både allmänheten och patientföreningar, ffa för Reumatikerförbundet. Jag har således god erfarenhet av arbete med Karolinskas tredje ben, och kan belysa och sprida forskningsresultat och evidens, på ett populärvetenskapligt och inspirerande sätt. Jag har även tagit fram patient-/medlemsmaterial både i samarbete med patientorganistaioner samt med läkemedelsindustrin, och på så vis förmedlat ny kunskap på ett tydligt och enkelt sätt för patienter. Kring detta arbete har jag haft förmånen att arbeta med såväl mediaföretag och reklambyråer som journalister.

Under åren 2015-2022 arbetade jag i ett interprofessionellt och patientinkluderande projekt "LiR - Levandsvanearbete inom reumatologi" finansierat av Socialstyrelsen. Projektgruppen arbetade fram en arbetsmodell, LiR-modellen. Modellen ger en gemensam kunskapsbas för olika hälso-proffesioner kring levnadsvanorna fysisk aktivitet, kost, alkohol och tobak, skapar ett enkelt arbetsflöde för medarbetare inom reumatologi och tydliggör patientens väg till stöd i förändringsarbetet. LiR har även tagit fram patientmaterial för de olika levnadsvanorna.  

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde fokuserar just nu på utbildning för hållbar utveckling inom Fysioterapi där jag är forskningsledare inom projektet ESD-P Sweden.

Jag tillhör en forskargrupp på KI, "Levnadsvanor, hälsa och smärta vid muskuloskeletala tillstånd", som drivs av docent, leg fysioterapeut Nina Brodin. ”Vår forskning handlar om att belysa samband, utveckla mätmetoder, studera effekter av interventioner, utvärdera hälsoekonomiska aspekter och att förstå upplevelser av levnadsvanor, framförallt fysisk aktivitet, hälsa och smärta hos personer med reumatiska, ortopediska, gynekologiska, och traumatiska skador och sjukdomar i de muskuloskeletala systemen. Vi belyser såväl patienters som hälsoprofessioners perspektiv och har samarbetspartners både nationellt och internationellt.”

Pedagogiska meriter

Jag har ett starkt engagemang i undervisning och pedagogik, har arbetat med undervisning på ett 20-tal olika kurser på grundläggande och avancerad nivå sedan 2007, samt med att utveckla undervisning och medverka i pedagogiska uppdrag.  Största andelen av min undervisning på grundläggande nivå har varit inom fysioterapeutprogrammet på KI termin 1-6, men även inom andra kurser på KI och utanför KI. De avancerade kurserna jag undervisat i har varit fristående kurser, kurser inom magisterprogram samt uppdragsutbildningar på KI. Jag har även planerat och undervisat inom en MOOC kurs på KI.

Jag har varit kursansvarig för flertalet kurser på grundläggande nivå mellan 2014-2022, samt för kurser på avancerad nivå mellan 2012-2016, KI. I snitt har jag varit kursansvarig för 2 kurser/termin.

2022-             Utbildningsrådet, Samordnare år 2, Fysioterapeutprogrammet, KI

2018               Canvas-utvecklare/support, Sektionen för fysioterapi, KI

2015-2017     Utbildningsrådet, fristående kurser, Fysioterapeutprogrammet, KI

2015-2017      Ping Pong- support/utvecklare, Sektionen för fysioterapi, KI

2015-2016      Utbildningsnämnden NVS, KI

Utbildning

2013 Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet

2006 Magisterexamen i sjukgymnastik, Karolinska Institutet

2002 Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet  

Akademiska priser och utmärkelser

2019 Ingrid Odéns pris för forskning inom fysioterapi

2013 Reumatikerförbundets vårdforskningspris

2009 ARHP Graduate Student Award (American College of Rheumatology)