Emma

Emma Granström

Anknuten till Forskning

Utbildning

  • Doktor i Medical Management (hälso- och sjukvårdens ledning och organisering), 2021
  • Masterexamen i Folkhälsa med specialisering inom Hälsoekonomi, Policy och Management, Karolinska Institutet, 2015
  • Kandidatexamen i Folkhälsa, Karolinska Institutet, 2010