Om mig

Som postdoktor vid Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) på Karolinska Institutet deltar jag i Vladimir Carlis forskningsgrupp. I min roll arbetar jag främst med EU-projekten EXPERIENCE och POTION.

Kom gärna och hälsa på mig på Granits Väg 4 i Solna.

Utbildning

University of Edinburgh: Filosofie doktorsexamen, klinisk psykologi (2022)

Brunel University: Magisterexamen, multikulturell psykologi (2013)

University of Aberdeen: Kandidatexamen, psykologi & sociologi (2012)