Om mig

Disputerat 2021 och därefter fortsatt forska i Angelica Lindén Hirschbergs forskargrupp. I mitt avhandlingsarbete studerande jag endogena anabola och androgena hormonnivåer och deras relation till kroppssammansättning och fysisk prestation hos kvinnliga topp-elitidrottare. Vi studerade även hur genetik och hormonella preventivmedel påverkar urinsteroidprofilen hos kvinnor. Efter disputation bedriver jag fortsatta forskningsprojekt där vi studerar steroidhormonnivåer i blod och urin i relation till träning och testosteronadministrering hos kvinnor. 

Utbildning

  • Läkarprogrammet, Karolinska Institutet (examen januari 2016).
  • Forskar- AT Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge 2017-2020.
  • Disputerad maj 2021, avhandlingen titel: Endocrine profile in female Olympic athletes: of importance for physical performance and impact on anti-doping testing. 
  • ST-läkare radiologi, Karolinska Universitetssjukhuset Solna 2021-nuvarande. 

 

Akademiska priser och utmärkelser

  • Vinnare av "Under 34 Competition", The International Society of Gynecological Endocrinology (ISGE), Gynecological Endocrinology 17th World Congress, 2016.
  • Doktorandstipendium 4 år, Centrum för idrottsforskning (CIF), 2016. 
  • Clinical Scientist Training Programme (CSTP), Karolinska Institutet, 2015.
  • Forskar AT. Karolinska Institutet/Karolinska Universitetssjukhuset. 2017.
  • Disputerad maj 2021.