Emma Carlsson

Emma Carlsson

Doktorand

Om mig

Jag doktorerar vid institutionen för Global folkhälsa sedan våren 2020. Min doktorandtjänst är ett samarbete mellan KI och CHESS (Centre for Health Equity Studies) på institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet, där jag är anställd.


Jag är ansluten till den Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa, SWEAH.

Forskningsbeskrivning

Min forskning rör socioekonomisk ojämlikhet i hälsa med ett särskilt fokus på arbetsliv och tidigt utträde från arbetsmarknaden. Syftet med mitt doktorandprojekt är att identifiera faktorer och processer som kan förklara socioekonomiska skillnader i hälsa och för tidigt utträde från arbetsmarknaden bland äldre i arbetsför ålder. Detta studeras ur ett livsloppsperspektiv där dels barn- och ungdomsliv men även yrkesliv och exponering för och accumulering av riskfaktorer över lång tid belyses.  

Utbildning

Masterexamen i medicinsk vetenskap inriktning folkhälsa, Uppsala Universitet 2016

Kandidatexamen i idrott inriktning hälsa, Gymnastik- och idrottshögskolan 2013