Om mig

Jag är doktorand på Enheten för Logopedi sedan maj 2019. Jag utbildade mig till logoped vid Karolinska Institutet 2014 och har sedan dess varit anställd vid Karolinska Universitetssjukhuset där jag arbetat i Stockholms Kraniofaciala Team med barn och ungdomar födda med läpp-käk-gomspalt.

Forskningsbeskrivning

Effekt av behandling på talet hos barn födda med läpp-käk-gomspalt

Övergripande syfte med projektet är att utvärdera talresultat hos patienter med läpp-käk-gomspalt efter kirurgisk behandling av gomspalten enligt en två-stegsmetod samt efter logopedisk behandling. Projektet har även som syfte att bredda underlag för talbedömning genom att inkludera omgivningens uppfattning och barnet egna erfarenheter.