BIld Emelie Butler Forslund

Emilie Butler Forslund

Adjungerad adjunkt

Om mig

Jag är legitimerad sjukgymnast och har arbetat inom neurorehabilitering under hela mitt yrkesliv, främst med personer ryggmärgsskada. Jag disputerade 2017 vid KI och min avhandling handlade om fall, fallskador och oro för att falla hos personer med ryggmärgsskada. Jag är handledare för doktoranden Martina Bendt på KI i ett projekt som handlar om gång och kognition hos vuxna med ryggmärgsbråck. Efter disputationen har jag delvis arbetat kliniskt på Spinalismottagningen vid Aleris Rehab Station Stockholm men har hela tiden forskat i olika former.

Forskningsbeskrivning

Mitt intresseområde är personer med neurologiska diagnoser, framför allt personer med ryggmärgsskada. Jag är intresserad av kliniknära forskning inom ämnen som berör vardagen för dessa personer så som fall, fallskador och andra sekundära komplikationer. Jag är även mycket intresserad av gång, rullstolskörning, förflyttningar och utvärdering av hjälpmedel, liksom utvärderingsinstrument som berör dessa områden.

Publikationer

Transfer from table to wheelchair in men and women with spinal cord injury: coordination of body movement and arm forces. Forslund EB, Granström A, Levi R, Westgren N, Hirschfeld H. Spinal Cord. 2007 Jan;45(1):41-8. doi: 10.1038/sj.sc.3101935. Epub 2006 May 2. PMID: 16670685

Biomechanics of sitting pivot transfers among individuals with a spinal cord injury: A review of the current knowledge. Gagnon, D and Koontz, A and Mulroy, S and Nawoczenski, D and Butler-Forslund, E and Granstrom, A and Nadeau, S and Boninger, M (2009) Biomechanics of sitting pivot transfers among individuals with a spinal cord injury: A review of the current knowledge. Topics in Spinal Cord Injury Rehabilitation, 15 (2). 33 - 58. ISSN 1082-0744

Concerns about falling in wheelchair users with spinal cord injury-validation of the Swedish version of the spinal cord injury falls concern scale. Butler Forslund E, Roaldsen Ks, Hultling C, Wahman K, Franzén E

Spinal cord 2016;54(2):115-9

Falls and fear of falling predict future falls and related injuries in ambulatory individuals with spinal cord injury: a longitudinal observational study. Jørgensen V, Butler Forslund E, Opheim A, Franzén E, Wahman K, Hultling C, Seiger Å, Ståhle A, Stanghelle Jk, Roaldsen KS. Journal of physiotherapy 2017;63(2):108-113

High incidence of falls and fall-related injuries in wheelchair users with spinal cord injury: A prospective study of risk indicators. Forslund Eb, Jørgensen V, Franzén E, Opheim A, Seiger Å, Ståhle A, Hultling C, Stanghelle Jk, Roaldsen Ks, Wahman K. Journal of rehabilitation medicine 2017;49(2):144-151

Predictors of falls in persons with spinal cord injury-a prospective study using the Downton fall risk index and a single question of previous falls. Butler Forslund E, Jørgensen V, Skavberg Roaldsen K, Hultling C, Wahman K, Franzén E. Spinal cord 2019;57(2):91-99

Frequently repeated measurements -our experience of collecting data with SMS. Axén I, Jensen I,  Butler Forslund E, Grahn B,  Jørgensen V, Opava CH, Bodin L. BMC Medical Research Methodology (2020) 20:124. https://doi.org/10.1186/s12874-020-01013-y

Akademiska priser och utmärkelser

Spinal Cord Best Original Research Paper Award for papers published in 2019. Predictors of falls in persons with spinal cord injury-a prospective study using the Downton fall risk index and a single question of previous falls. Butler Forslund E, Jørgensen V, Skavberg Roaldsen K, Hultling C, Wahman K, Franzén E. Spinal cord 2019;57(2):91-99