profilbild.jpg

Emilia Hagman

Senior forskare

Docent i Epidemiologi vid Karolinska Institutet

Om mig

Jag är från Stockholm och har alltid haft ett stort intresse för att förstå människans fysiologi och dess mekanismer. Att arbeta med vetenskap kändes som ett naturligt val för mig.

Forskningsbeskrivning

Min huvudsakliga fokus är pediatrisk epidemiologisk obesitasforskning. 

Genom att koppla det nationella registret för barnfetmabehandling (www.e-boris.se) med flera av de nationella registren utvärderar vi konsekvenser av obesitas i unga år.

Utbildning

Jag har en magisterexamen inom nutrition.

Jag disputerade i februari 2016 och blev docent 2022.