Skip to main content
emma_svartvit.png

Emma Granström

Doktorand

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Forskningsbeskrivning

Mitt doktorandprojekt undersöker hur information som samlas in i hälso- och sjukvården och av patienter används av olika aktörer för att skapa förbättring, utveckling och lärande. Den typ av information som är i fokus kommer från kvalitetsregister och från patienters mätningar.

Det övergripande målet är att ge ett systemperspektiv och en förståelse för strategier på olika nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet, och insyn i hur information som genereras från olika typer av mätningar kan användas för förbättring, utveckling och lärande. Detta kommer förhoppningsvis ge input till utformare av framtida nationella initiativ såväl som till vårdgivare och professionen, och i förlängningen patienter.  

Utbildning

  • Masterexamen i Folkhälsa med specialisering inom Hälsoekonomi, Policy och Management, Karolinska Institutet, 2015
  • Kandidatexamen i Folkhälsa, Karolinska Institutet, 2010
Loading bibliometrics...