emma_svartvit.png

Emma Granström

Doktorand

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Forskningsbeskrivning

Min bakgrund är inom folkhälsa. Mitt doktorandprojekt har ett organisatoriskt perspektiv och fokuserar på användningen av kvalitetsregister för kvalitetsförbättring i hälso- och sjukvården, och olika dimensioner av patientinteraktion. Avhandlingen rör sig från nationell nivå till mikronivå av personal och patienter inom reumatisk vård.

Pedagogiska meriter

  • Kursledare i Projektledning (7,5 hp) och kursteam i kurser i Ledarskap, Pedagogik och Samverkan (7,5 hp) på kandidatnivå (2012-2013)

Utbildning

  • Masterexamen i Folkhälsa med specialisering inom Hälsoekonomi, Policy och Management, Karolinska Institutet, 2015
  • Kandidatexamen i Folkhälsa, Karolinska Institutet, 2010
Loading bibliometrics...