Skip to main content
doktorandradet_kick_off_2016_5.1.jpg

Emelie Karlsson

Doktorand

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är sjukgymnast och doktorand vid Karolinska Institutet i Stockholm. Jag har arbetat kliniskt inom akutsjukvården med äldre personer inom olika områden sedan min kandidatexamen 2009, och i flera år som klinisk lärare för fysioterapi-studenter. Jag har en masterexamen i klinisk medicinsk vetenskap med fokus på fysisk aktivitet hos äldre personer med transitorisk ischemisk attack. 

Forskningsbeskrivning

Mitt doktorandprojekt syftar till att undersöka associationen mellan preoperativ fysisk förmåga och postoperativa utfall (såsom komplikationer och fysiska nedsättningar), samt att utvärdera genomförbarheten av en preoperativ hembaserad träningsintervention hos äldre personer som ska genomgå bukkirurgi pga. cancer. Interventionen placerar den äldre personen i fokus genom ett intensivt, funktionellt träningsprogram i deltagarens habituella miljö. Jag tror på att utföra forskning för att möjliggöra vardagliga kliniska beslut baserade på en vetenskaplig grund för att ge bästa möjliga vård till äldre patienter. På lång sikt hoppas jag kunna skapa hållbara interventioner som möter komplexiteten i äldre personers hälsa.

Loading bibliometrics...