Om mig

Jag är Leg. Arbetsterapeut och har arbetat både i kommunal verksamhet och på sjukhus. Jag har en master i klinisk medicinsk vetenskap. Mitt senaste arbete innan jag blev Doktorand var jag Adjunkt i Folkhälsovetenskap vid Högskolan i Gävle. Där arbetade jag med forskning och undervisning i Folkhälsovetenskap med inriktning på människors livsvillkor, levnadsvanor och förutsättningar för hälsa, och hälso-och sjulvårdens sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande insatser för hållbar utveckling i samhället.

 

På fritiden tycker jag om att umgås med min familj och vara ute i naturen med våra italienska vattenhundar eller åka skidor.

 

 

Forskningsbeskrivning

Forskningsprojektet som jag arbetar med som forskarstuderande har som syfte att utvärdera effekten och genomförbarheten av ett person-centrerat preventionsprogram för att minska risken för stroke. Vi har ett primärpreventivt fokus som inriktar sig på att förebygga att stroke uppstår genom att arbeta med att stötta människors till hälsosamma aktivitetsmönster och engagerande aktiviteter i vardagslivet med hjälp av digitala verktyg. Projektet har genomförts i nära samarbete med primärvården.

Pedagogiska meriter

Sedan 2014 har jag undervisat inom både Folkhälsovetenskap och Arbetsterapi vid Karolinska Institutet och Högskolan i Gävle.

Utbildning

2010 Arbetsterapeutexamen

2014 Magisterexamen i klinisk medicinsk vetenskap

2017 Masterexamen i klinisk medicinsk vetenskap