Skip to main content
emilie_20150902.jpg

Emilie Hultin

Forskningssamordnare

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är forskningssamordnare och arbetar tillsammans med Prof. Joakim Dillner, där jag leder forskningsprojekt inom djupsekvensering av metagenom i olika humana prover. Jag ansvarar för vårt djupsekvenseringslab, vilket innebär att jag planerar sekvenseringsprojekten, optimerar de olika laborativa stegen och kontinuerligt uppdaterar tekniken.

Jag undervisar i flertalet kurser på både grund- och avancerad nivå, främst om molekylärbiologiska metoder, Humant papillomvirus och tumörgenetik.

Jag är engagerad i arbetsmiljöfrågor, vilket jag arbetar med både som ledamot i SACO-S styrelse vid KI, som facklig representant i Arbetsmiljönämnden vid KI, samt i Arbetsmiljögruppen vid institutionen Laboratoriemedicin.

Under min doktorandutbildning utvecklade jag mikroarraybaserad SNP-genotypning och HPV-typning vid KTH och disputerade 2007 med min avhandling "Genetic sequence analysis by microarray technology".

Forskningsbeskrivning

Målet med min forskning är att lägga grunden till förbättrad screening, behandling och prevention i syfte att främja en god hälsa hos alla människor. Genom att utforska metagenom undersöker jag virus och dess koppling till olika sjukdomar som bland annat cancer. Jag använder djupsekvensering av DNA och RNA för att kunna identifiera virus och dess genuttryck i olika vävnader och serum. Några av forskningsprojekten fokuserar på Humant papillomvirus (HPV), vilket kan orsaka cervixcancer. Jag undersöker vilka HPV-typer och genetiska variationer hos HPV som finns i olika cellförändringar. Jag forskar även kring viral etiologi i andra typer av cancer och autoimmuna sjukdomar.

 

 

 

 

 

Pedagogiska meriter

Jag föreläser och handleder på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Jag är kursansvarig för Diagnostisk Molekylär Cytologi inom magisterprogrammet Diagnostisk Cytologi. Det är utmanande och roligt att på ett pedagogiskt och inspirerande sätt utbilda studenter inom molekylärbiologiska metoder, djupsekvensering, HPV och tumörgenetik.

Utbildning

2011 Forskningssamordnare, KI, Stockholm.

2007 Field applications specialist (Norden och Nederländerna), Affymetrix, UK.

2007 PhD i Molekylär Bioteknologi, KTH, Stockholm.

2003 Civilingenjör i Kemiteknik, KTH, Stockholm.

2001 Utbytesstudent, University of Strathclyde, Glasgow, UK.

Loading bibliometrics...