Elsa Tillberg

Doktorand

Forskningsbeskrivning

Titel av projekt: Kvantitativt EEG och kognitiv profil i en grupp av barn med unilateral cerebral pares i Stockholm. En populationsbaserad studie.

Barn med cerebral pares, epilepsi och svårigheter att tänka, är några av de största patientgrupperna inom barnneurologin. Få studier berör dessa problem samtidigt.

I en tidigare studie, som gjordes i samarbete med Habiliteringen och Hälsa i Stockholms Läns Landsting, undersöktes en mindre grupp av barn med funktionsnedsättning i ena kroppshalvan.

För att få mer kunskap om det finns särskilda inlärningssvårigheter för barn med halvsidig funktionsnedsättning, planeras en större studie. Efter skriftigt medgivande träffar deltagarna barnneurolog, barnpsykolog och genomgår EEG  ( Elektro-Encephalo--Gram). Vid EEG mäter elektroder på huvudet den elektriska aktiviteten i hjärnan. Vanligt EEG och ett särskilt kvantitativ (EEG) registreras. Denna undersökning är helt ny och skulle kunna, tillsammans med psykologtestet, identifiera lättare inlärningssvårigheter, som ibland upplevs som stora för barnet. Svårigheterna kan ibland missas i skolan och då får barnet inte adekvat hjälp. Genom ökad kunskap om denna grupp av barn, kan omhändertagandet förbättras.

 

Hur går studien till?

Alla skolbarn med halvsidig funktionsnedsättning i norra Stockholm tillfrågas om deltagande.

Efter skriftligt medgivande kallas skolbarn med funktionsnedsättning i ena kroppshalvan (halvsidig cerebral pares) till totalt två besök på Neurofysiologiska Kliniken Karolinska Universitetssjukhuset i Solna: Vid det första besöket, till barnneurolog, görs också en EEG-undersökning.  Barnneurolog undersöker deltagaren som vid ett vanligt läkarbesök (provar reflexer, observerar barnets rörelseförmåga, och kompletterar med frågor till föräldrar om barnets skolgång och allmänna fungerande). Uppgifter om medicinska faktorer (resultat av syn- hörsel- och röntgenundersökningar) inhämtas från barnets barnneurologiska – och habiliteringsjournal.

Sedan registreras ett EEG. Själva undersökningen tar ungefär 30-60 minuter. EEG-kurvan kommer sedan att analyseras med avseende på epileptisk aktivitet och med flera nyutvecklade metoder, där hjärnans funktion kan undersökas, sk kvantitativt EEG.

Med denna metod studeras hjärnans förmåga till interaktion mellan olika neuronala strukturer, vilket har visats ha en stark korrelation till kognitiv funktion  ( förmåga  att tänka).

Då kvantitativt EEG endast prövats på vuxna, kallas även en normalgrupp för undersökning.

Det andra besöket, till barnpsykolog, tar ca två timmar och då genomförs särskilda uppgifter för att testa barnets förmåga att tänka:  WISC-test (  Wechsler scale of intelligence).

Om resultaten medför att deltagarna behöver fortsatt utredning, skrivs remiss till patientansvarig läkare.

Vi kommer att sammanställa resultaten på gruppnivå, utan namnuppgifter. Alla data hanteras med sekretess.

Vi vill samtidigt studera förekomsten av epilepsi och kognitiva svårigheter i en populationsbaserad grupp av barn med halvsidig cerebral pares. Denna typ av sammankopplad studie har tidigare ej gjorts, och fyller således en kunskapslucka!

 

Publikationslista:

1. Postnatal cerebral infection leading to hemiplegic cerebral palsy: clinical description of 13 children in Stockholm, Sweden. Tillberg E, Radell U, Amark P. Disabil Rehabil. 2008;30(5):338-47. Pubmed PMID: 17852262   2. Postnatal cerebral infection leading to hemiplegic cerebral palsy: functional limitations and disability of 13 children in Sweden. Radell U, Tillberg E, Mattsson E, Amark P. Disabil Rehabil. 2008;30(25):1910-9. Pubmed PMID: 19061117

3. Participation in age-related activities and influence of cultural factors--comments from youth and parents of children with postnatal post infectious hemiplegia in Stockholm, Sweden. Radell U, Tillberg E, Mattsson E, Amark P. Disabil Rehabil. 2008;30(11):891-7.

Pubmed PMID: 17852276

 

4. Blennow E, Tillberg E. Small extra ring chromosome derived from chromosome 10p: clinical report and characterisation by FISH.

J Med Genet. 1996: 33 (5): 399-402.

PubMed PMID: 8733051.