Om mig

Jag är professor i försäkringsmedicin, chef för Avdelningen för försäkringsmedicin och forskargruppsledare. 

Forskningsbeskrivning

Min forskning är både interdisciplinär och translationell då den omfattar både etiologisk, prognostisk, interventions- och behandlingsforskning. Fokus för mina studier är sjukfrånvaro framförallt på grund av psykiska sjukdomar, men även på grund av andra sjukdomar såsom hjärt-kärl och muskuloskeletala sjukdomar. Mina studier bygger huvudsakligen på sammankopplade nationella register. Jag har ett omfattande samarbete med forskare från 21 olika universitet i 11 olika länder och är även gästprofessor på det medicinska universitetet i Wien. Med anledning av den ökande andelen migranter i befolkningen i Sverige och andra Europeiska länder under 2000-talet , så undersöker jag även sjuklighet och sjukfrånvaromönster i denna grupp.

Utbildning

2019 Professor, Försäkringsmedicin, Karolinska Institutet

2013  Docent, Epidemiologi, Karolinska Institutet

2005  Medicine doktor, Psykosocial medicin, Karolinska Institutet

1997  Magister, Naturvetenskap, Universitetet i Wien