Om mig

Jag arbetar som HR-partner på Institutionen för Medicin, Huddinge och är kontaktperson på HR för er som arbetar på avdelningarna:

Stöd till chefer  

Till mig kan du som chef vända dig för stöd gällande allt ifrån rekrytering, arbetsmiljö och arbetsrättsliga frågeställningar till kompetensutveckling, ledarskap och konflikthantering. 

Stöd till medarbetare  

I övrigt kan du som är verksam vid MedH vända dig till mig om du har frågor om din anställning som t ex sjukdom, ledighet, löneutbetalning och förmåner. 

Utbildning

Jag är personalvetare med en kandidatexamen från program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor med huvudämne sociologi vid Uppsala Universitet.