Ellen

Ellen Carlsson

HR-partner

HR-ansvarig vid Institutionen för Medicin, Huddinge. Kontakta mig gärna på vår gemensamma HR-mail: hr@medh.ki.se .

Om mig

Jag arbetar som HR-ansvarig på Institutionen för Medicin, Huddinge och har det övergripande ansvaret för HR-frågor på institutionen. Alla HR-frågor ska skickas till vår gemensamma HR-mail: hr@medh.ki.se.

Stöd till chefer  

Till mig kan du som chef vända dig för stöd gällande allt ifrån rekrytering, arbetsmiljö och arbetsrättsliga frågeställningar till kompetensutveckling, ledarskap och konflikthantering. 

Stöd till medarbetare  

I övrigt kan du som är verksam vid MedH vända dig till vår gemensamma mail hr@medh.ki.se om du har frågor om din anställning som t ex sjukdom, ledighet, löneutbetalning och förmåner. 

Utbildning

Jag är personalvetare med en kandidatexamen från program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor med huvudämne sociologi vid Uppsala Universitet.