Skip to main content

Om mig

Jag jobbar som HR-administratör för PHS och LIME. Till mig kan du vända dig med frågor som rör din anställning, t ex sjukdom, semester, löneutbetalning och förmåner. Jag hjälper även till med frågor kring arvode och anknytning.

Hör gärna av dig till vår gemensamma mailadress: hr@phs.ki.se eller besök oss på administrationen i Widerströmska huset, plan 3.

Utbildning

Jag är personalvetare med en kandidatexamen från program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor med huvudämne sociologi vid Uppsala Universitet. 

Loading bibliometrics...