Elisabet Tiselius

Elisabet Tiselius

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är auktoriserad tolk och disputerad i översättningsvetenskap med fokus på tolkning. Jag är också studierektor för tolkning vid Tolk- och översättarinstituet. På Karolinska institutet är jag anknuten till Pernilla Pergerts forskargrupp i vårdvetenskaplig barncancerforskning. Där arbetar jag med projektet ”Kommunikation över språkbarriärer", där vi särskilt undersöker situationen i barncancervården för familjer med begränsade kunskaper i svenska. Jag arbetar också med projektet: ”Kognitiva aspekter på tolkprocessen och expertkunnande hos kontakttolkar” som fått projektmedel under fyra år från VR 2017.

Forskningsbeskrivning

"Kommunikation över språkbarriärer" består av: 1) en intervjustudie med tolkar som har erfarenhet av tolkning i barncancervården; 2) en frågeformulärsstudie som riktar sig till vårdpersonal (läkare, sjuksköterskor, barn- och undersköterskor) i barncancervården i Norden, och; 3) en observations och intervjustudie i barncancervården med familjer med begränsade kunskaper i svenska.

”Kognitiva aspekter på tolkprocessen och expertkunnande hos dialogtolkar” består dels av en studie om psykometriska aspekter hos dialogtolkar och dels av en studie av ögonrörelser och turtagning i dialogtolkade samtal.

Pedagogiska meriter

Jag arbetar med att utveckla TÖIs tolkutbildningar. Jag har tagit fram och startat Tolkning i offentlig sektor steg I, 30 hp och Masterutbildning för tolkar. Jag arbetar nu med Tolkning i offentlig sektor, steg II, 30 hp samt Pedagogik och didaktik för tolklärare 30 hp. Jag är också engagerad i arbetet med att vidareutveckla och förbättra antagningsproven till våra tolkutbildningar. Dessutom arbetar jag med att integrera digitala lärresurser på våra tolkutbildningar.

Utbildning

Filosofie doktorsexamen i översättningsvetenskap med inriktning tolkning, Institutt for fremmedspråk, Universitetet i Bergen (2013).

Kandidatexamen i engelska och franska, Stockholms universitet (2000).

Auktoriserad tolk svenska-engelska, Kammarkollegiet (2000).

Magisterexamen i konferenstolkning svenska (A), engelska, franska, danska (C), Universitetet i Mons-Hainaut, Belgien (1996).

Lärarexamen, svenska, engelska, engelska och franska åk 4-9, Lärarhögskolan i Stockholm (1995).  

Loading bibliometrics...