Photo of Elisabeth Nilsson Jobs

Elisabeth Nilsson Jobs

Forskningsspecialist

Om mig

Jag arbetar som forskningsspecialist och utbildningsansvarig på Center of Neurodevelopmental Disorders at KI (KIND) vid institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Jag är legitimerad psykolog, specialist i klinisk psykologi och fil dr. Jag är specialiserad inom utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar (UNF även kallade NPF) som autism, adhd, språkstörning, inlärningsstörningar, intellektuell funktionsnedsättning och motoriska störningar. Jag har mångårig erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar med UNF, både kliniskt och inom forskning. Jag har även lång erfarenhet av undervisning, kurs- och materialutveckling.

Jag är ansvarig för KIND utbildning. Våra kurser omfattar både utredning och behandling vid UNF, på grund- och specialistnivå. Utöver undervisning inom KINDs kurser, undervisar jag inom läkarprogrammet, KI och för specialistpsykologer inom Centrum för psykiatriforskning och har därtill en del andra föreläsnings- och handledningsuppdrag.

Jag leder även KINDs interna arbetsgrupp KIND diagnostik för frågor om diagnostik och bedömningsunderlag vid UNF.

Forskningsbeskrivning

Mitt avhandlingsarbete omfattade visuell perception hos små barn med och utan autism. Jag är idag en del av Janina Neufelds forskargrupp där jag undersöker visuell perception hos vuxna autistiska personer. I projektet är jag även sakkunnig inom psykologisk test och bedömningsmetoder.

Ett pågående arbete är även att beskriva autism ur ett utvecklingsperspektiv.

 

Publikationer

Vetenskapliga publikationer:

 • Konke, L. A., Forslund, T., Nilsson-Jobs, E., Nyström, P., Falck-Ytter, T., & Brocki, K. (2022). How DoesTemperament in Toddlers at Elevated Likelihood for Autism Relate to Symptoms of Autism and ADHD at Three Years of Age?. Journal of autism and developmental disorders52(3), 995–1006. https://doi.org/10.1007/s10803-021-05001-z
 • Nilsson ADDIN Mendeley Bibliography CSL_BIBLIOGRAPHY Jobs, E. N., Bölte, S., & Ytter, T. F. (2019). Preschool Staff Spot Social Communication Difficulties , But Not Restricted and Repetitive Behaviors in Young Autistic Children. Journal of Autism and Developmental Disorders0(0), 0. https://doi.org/10.1007/s10803-018-03867-0
 • Nilsson Jobs, E., Bölte, S., & Falck-Ytter, T. (2018). Spotting Signs of Autism in 3-Year-Olds: Comparing Information from Parents and Preschool Staff. Journal of Autism and Developmental Disordershttps://doi.org/10.1007/s10803-018-3821-5
 • Nyström, P., Gliga, T., Nilsson Jobs, E., Gredebäck, G., Charman, T. et al.(2018). Enhanced pupillary light reflex in infancy is associated with autism diagnosis in toddlerhood. Nature Communications, 9
 • Nilsson Jobs, E., Falck-Ytter, T., & Bölte, S. (2018). Local and Global Visual Processing in 3-Year-Olds With and Without Autism. Journal of Autism and Developmental Disorders48(6), 2249–2257. https://doi.org/10.1007/s10803-018-3470-8
 • Söderlund, G. B. W., & Jobs, E. N. (2016). Differences in Speech Recognition Between Children with Attention Deficits and Typically Developed Children Disappear when Exposed to 65 dB of Auditory Noise. Frontiers in Psychology, 7. doi:10.3389/fpsyg.2016.00034

 

Populärvetenskapliga artiklar:

Specialpedagogen nr 1 2019

 • ”Vi vet för lite om små barns speciella förmågor”                                                             

Förskoleforum 2019

 • "Särskild begåvning-vad är det?"
 • "Fakta om autismspektrumtillstånd"                                                                                  
 • "Sociala svårigheter vid autismspektrumtillstånd "
 • "Pedagogens kunskap viktig för att upptäcka AST" 

 

Utbildning

Akademiska meriter                                                                                                                                                

 • Filosofier doktor, Uppsala universitet 2018-12-14 AvhandlingRecognizing Disability and Ability in Young Autistic Children Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
 • Filosofie magisterexamen 2000-12-14 (pedagogik 40 p, engelska 40 p, Stockholms universitet, psykologi 200 p, Uppsala universitet)   
 • Psykologexamen, 200 p, Uppsala Universitet 2000-12-14     
 • Påbyggnadskurs i Hörselvård, 20 poäng, Hälsohögskolan, Stockholm 1993   
 • Hörselvårdsassistentexamen. 80 p, Högskoleutbildning Örebro 1986                                                                

Certifikat och legitimationer

 • Certifikat, Internationell oberoende ADOS tränare  2016-11-21
 • Behörighet specialist i klinisk psykologi 2013-02-21
 • Legitimation audionom 2006-04-06
 • Legitimation psykolog  2002-06-20