Om mig

Leg. Tandläkare, PhD (Med. Dr).

Forskningsgruppledare Inst för Odontologi. 

Utbildning

2009-2012 - Postdoc, Lab. of molecular autoimmunity, Harvard Institutes of Medicine, Harvard Medical School.

2009 - Leg. Tandläkare, Göteborgs universitet.

2009 - PhD (Med. Dr), Avd. för reumatologi och inflammationsforskning, Göteborgs universitet.