Elisabet Höög

Elisabet Höög

Assisterande lektor

Om mig

Arbetar både vid LIME, Karolinska Institutet och vid Institutionen för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet.

Är en del av forskningsgruppen SOLIID (Sustainable Organizational Learning, Innovation, Improvement and Development in Health and Social Services).

 

Forskningsbeskrivning

Med utgångspunkt i arbets- och organisationspsykologi intresserar jag mig för alla frågor som rör samspelet mellan individ, grupp och organisation och där både människors förmåga och begränsningar och organisationens uppdrag behöver tas hänsyn till.

Aktuella forskningsprojekt berör olika perspektiv på utveckling och förändringsprocesser. Min avhandling hade titeln "Navigera i ständig förändring. Facilitering av utvecklingsarbete inom vård och omsorg" och handlar särskilt om villkoren för faciliterande funktioner inom de offentliga organisationerna.

Utbildning

Medicine doktor, disputerad vid Umeå universitet

Magister i arbets- och organisationspsykologi/Personalvetare