Skip to main content
Elin Johansson

Elin Johansson

Personalansvarig

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Som personalansvarig vid Institutionen för klinisk neurovetenskap leder jag institutionens personalenhet och stöttar chefer i arbetsrätts- och ledarskapsfrågor. Jag sitter i institutionens ledningsgrupp och är ordförande i vår arbetsmiljögrupp.

Personalfrågor

Jag och mina kollegor på institutionens personalenhet arbetar exempelvis med:

  • Anställningsärenden. Vilket bland annat innefattar sjukdom, tjänstledighet, lönefrågor, kompetensutveckling, semester, förmåner och regelverk. Det är även hos oss du skriver under ditt anställningsavtal.
  • Rekrytering. Hos oss får du stöd om du ska rekrytera nya medarbetare, både rådgivande och administrativt.
  • Arvode. Vi hjälper dig med regler kring arvoden samt administration inför utbetalning.
  • Anknytningar. Vi hjälper dig med regler kring anknytningar samt med administrationen vid registrering, förlängning och avslut.
  • Om du upplever problem i ditt arbete eller i din arbetsgrupp, till exempel gällande arbetsmiljö, trakasserier eller sjukdom, kan du vända dig till oss.

För frågor gällande anknytningar, vänligen kontakta oss via kimkat@cns.ki.se  Du kan även vända dig till vår gemensamma HR-mail hr@cns.ki.se eller besöka oss på administrationen i Widerströmska huset, plan 5.

Loading bibliometrics...