Elin Monell

Elin Monell

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är legitimerad psykolog och Ph.D. vid Karolinska Institutet. Min forskning handlar framförallt om psykologiska aspekter såsom emotionsreglering och självbild kopplade till uppkomst och vidmakthållande av ätstörningar. Då jag tidigare arbetat inom barn och ungdomspsykiatri är jag även intresserad av ätstörningar hos barn och unga. Vid sidan av mitt doktorandprojekt är jag projektkoordinator för en klinisk behandlingsstudie som utvärderar behandlingsprogrammet the compuLsive Exercise Activity theraPy (LEAP) som behandlar tvångsmässig träning vid ätstörning. LEAP-projektet leds från Karolinska Institutet och är ett samarbete med fyra svenska ätstörningsspecialistenheter. Jag arbetar även som kvalitativ forskare i projektet Polygenic risk of Anorexia nervosa and its Clinical Expression (PACE) där vi undersöker bl.a. upplevelser av hunger, mättnad och negativ energibalans hos individer med tidigare eller pågående anorexia nervosa i relation till deras genetiska risk för ätstörning. Slutligen gör jag också neuropsykologiska tester i projektet Comprehensive Risk Evaluation for Anorexia nervosa in Twins (CREAT), ett projekt som undersöker möjliga skillnader mellan enäggstvillingar där den ena men inte den andra har haft anorexia nervosa.

Forskningsbeskrivning

Mitt doktorandprojekt undersökte hur emotionsreglering (hur man förstår och hanterar sina känslor) är relaterad till svårighetsgrad av ätstörningsproblematik, ätstörningsdiagnos och utfall i ätstörning. Det undersökte även kopplingen mellan emotionsreglering och självbild i relation till ätstörningssymptom med förhoppning om att förstå mer hur psykologiska variabler kan försvåra eller underlätta tillfrisknande från ätstörning. Jag har även arbetat med utvärdering av psykometriska egenskaper hos frågeformuläret Difficulties in Emotion Regulation Scale som mäter emotionsreglering. Förutom forskningen kopplat till projekten LEAP och PACE har jag också medverkat i forskning med registerdata kring suicidalitet vid ätstörning och beteendemässiga ätstörningssymptom såsom tvångsmässig träning och hetsätning.

Utbildning

2015 – juni 2021: Ph.D., psykiatri, Karolinska Institutet, Inst. för Klinisk Neurovetenskap, Solna, Sverige.

2008 – 2013: Psykologprogrammet, Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.

2011 – 2013: Grundläggande psykoterapeutisk utbildning (inom Psykologprogrammet), Psykologiska Institutionen, Stockholms universitet, Stockholm, Sverige.