Elin Jakobsson

Elin Jakobsson

Anknuten till Undervisning/handledning

Om mig

Jag är legitimerad arbetsterapeut och doktorand vid Sektionen för arbetsterapi på Karolinska Institutet. Titeln för mitt avhandlingsarbete är Everyday and eHealth technologies and services used by older adults with cognitive impairments. Det pågående avhandlingsarbetet handlar om hur äldre personer med kognitiva nedsättningar (till följd av t.ex stroke eller demenssjukdom) upplever sin användning av vardagsteknik. I detta avhandlingsarbete har jag ett speciellt fokus på den teknik som används i kontakt med hälso- och sjukvården, så kallad eHälsa. Jag tillhör forskargruppen CACTUS (Cognitive ACcessibility and Technology Use when aging in home and Society) som leds av Professor Louise Nygård. Min huvudhandledare är Lektor Camilla Walles Malinowsky.

Jag tog min arbetsterapeutexamen 2006 vid Luleå Tekniska Universitet och har sedan dess arbetat kliniskt inom flera verksamheter (t.ex. smärtrehab, stroke- och neurorehab, hemrehab) inom primärvård, slutenvård och kommunal verksamhet på olika platser runt om i Sverige.

2014 tog jag min magisterexamen i arbetsterapi vid Karolinska Institutet med arbetet: Beskrivning av erfarenheter hos personer 55+ gällande deras användning av eHälsa i kontakt med hälso- och sjukvården.

Jag genomförde mitt halvtidsseminarium i decemeber 2017 och planerar att försvara mitt avhandlingsarbete under 2020.

Forskningsbeskrivning

Publikationer

Jakobsson, E., Nygård, L., Kottorp, A. & Malinowsky, C. (2019). Experiences of using everyday technology for eHealth among older adults with cognitive impairment. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 33(2):380-389.