Om mig

Jag arbetar som Adjunkt på avdelningen för omvårdnad och undervisar på grund och specialistsjuksköterskeprogrammen. 

Tidigare har jag arbetat som Leg. Sjuksköterska och Distriktssköterska inom onkologi, akutvård, hemsjukvård samt primärvård. 

Utbildning

Legitimerad Sjuksköterska

Specialistsjuksköterska, Distriktssköterska

Motiverande samtal 7,5 högskolepoäng

Handledarutbildning 7,5 högskolepoäng