Om mig

Som administratör inom HR vid sektionen för neurogeriatrik arbetar jag främst med personaladministration, som rör anställningar, rekryteringar och introduktion till nyanställda. I mina arbetsuppgifter ingår även att assistera med ersättningar och arvoden som ska betalas ut till anställda eller arvodister vid sektionen. I mina arbetsuppgifter ingår även samordning av disputationer, halvtidskontroller, licentiatexamen och liknande arrangemang.