Om mig

Jag är legitimerad apotekare och disputerade 2019 på avhandlingen ”Drug utilization in children with asthma – methodological approaches and practical implications” vid Karolinska Institutet. För närvarande tillhör jag professor Inger Kulls forskargrupp.  

Forskningsbeskrivning

Min forskning är inriktad på pediatrisk farmakoepidemiologi, med ett särskilt fokus på astma. I min avhandling studerade jag olika aspekter av läkemedelsanvändning bland barn med astma genom att kombinera olika hälsodataregister med enkätdata. Mitt postdokprojekt handlade om följsamhet till läkemedelsbehandling bland unga vuxna med astma.