Elin Bergling

Klinisk handledare

Om mig

Kursledare för flera kurser på Magisterprogrammet i Klinisk Optometri samt för Uppdragsutbildningen Glaukom, diagnostik och behandling.

Särskilt intresserad av binokulär problematik, glaukom och medicinsk pedagogik/klinisk handledning.

Utbildning

Optikerprogrammet, Karolinska Institutet / Leg. Optiker (2009)

MSc i Klinisk Optometri (2013)