Skip to main content
img_4645.jpg

Elin Vidlund

Adjunkt

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

2008 blev jag färdig sjukgymnast. I oktober 2015 disputerade jag och arbetar nu som universitetsadjunkt vid Sektionen för fysioterapi, NVS. På 80% är jag anställd som post. doc. vid Högskolan i Gävle.

 

Forskningsbeskrivning

 Efter sjukgymnastexamen 2008 (KI) började jag arbeta som forskningsassistent inom olika projekt relaterade till arbetsmiljörelaterad forskning vid KI och Uppsala Universitet. Eftersom jag sedan barnsben velat bli forskare kände jag direkt att detta var helt rätt för mig. I oktober 2015 disputerade jag med avhandlingen "Physical activity in Swedish and Chinese young children and their parents". Doktorandprojektet var del av en stor interventionsstudie, Early STOPP, med syfte att förhindra övervikt och fetma hos förskolebarn med ökad risk. Mitt huvudsakliga forskningsområde rör fysisk aktivitet och stillasittande samt arbetsrelaterad (o)hälsa. Sedan augusti 2017 arbetar jag som post. doc vid Högskolan i Gävle på 80%, i ett forskningsprojekt om Jämlik arbetshälsa i detaljhandeln.

Pedagogiska meriter

Sedan jag själv läste sista terminen på sjukgymnastutbildningen har jag undervisat i ergonomi på densamma. Jag har tidigare varit ansvarig för en kurs i Hälsopromotion, 15 hp, som gavs i termin 4 på fysioterapeututbildningen. Jag har också ansvarat för kursen Examensarbete i fysioterapi i termin 5 och 6. Tidigare har jag även undervisat och hållit i ergonomiundervisningen på tandläkarutbildningen på KI. I min nuvarande tjänst som universitetsadjunkt på sektionen på fysioterapi (20%) ingår ansvar för ergonomi samt handledning av examensarbeten. Jag är också kursledare för den fristående kursen "Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder".

Utbildning

Leg. sjukgymnast, Med. Dr.

Loading bibliometrics...