arner_elias_048_sir.jpg

Elias Arnér

Professor

Om mig

Professor i biokemi

Bakgrund:

Läkarexamen och forskarutbildning från Karolinska Institutet, antagen som en av de första 10 studenterna till Läkarprogrammet med forskningsinriktning (LäFo) när detta startade 1986.

Post doc vid Ludwig Maximilian-universitetet i München, Tyskland, 1998-1999.

Docent i medicinsk biokemi, 2000.

Dekanus för forskarutbildning vid Karolinska Institutet, 2005-2007.

Avdelningschef för Biokemi, MBB, sedan 2008.

Professor i biokemi, med fokus på selenbiokemi, sedan 2009.

Chefredaktör för BBA General Subjects, 2008-2016.

Redaktör, JBC, 2011-2016.

Studierektor för forskarutbildning vid MBB, sedan 2016.

Lärarrepresentant i Konsistoriet vid Karolinska Institutet, sedan 2011.

Forskningsbeskrivning

Vi studerar selenproteiner, dess produktion, struktur och funktion, samt användning av selenocystein för bioteknologiska tillämpningar. För en beskrivning av vår forskning, se länkar på denna sida samt populärvetenskaplig presentation här