Skip to main content

Om mig

Jag jobbar som projektsamordnare inom CPF Rück med framför allt studier inom psykiatrisk genetik och terapigenetik, forskningsområden som undersöker kopplingar mellan genetiska markörer å ena sidan och uppkomsten av psykisk ohälsa samt utfall av psykologisk behandling å andra sidan.

Jag tog Psykologexamen vid Stockholms universitet VT2014, blev legitimerad psykolog i september 2016 och även påbörjade doktorandstudier vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet inom förebyggande av spelproblem när det handlar om spel om pengar med professor Per Carlbring som huvudhandledare.

Loading bibliometrics...