Om mig

Efter mina doktorandstudier i professor Rodrigues laboratorium (iMed.UL, Farmaceutiska fakulteten, universitetet i Lissabon), under hennes överinseende och Dr Castros att undersöka förändringar i apoptos och mikroRNA bland sjukligt överviktiga patienter med alkoholfri Fatty leversjukdomar. Min postdoc genomförs under Dr Ruas mentor, där låtsas jag att rulla nya mekanismer som är involverade i skelettmuskelmassan och funktion.

Pedagogiska meriter

Jag undervisar farmakologi och fysiologi till läkareprogram, fysioterapiprogram och biomedicinare studenter. 

Kursansvarig till Farmakologi och Toxikologi kurs Biomedicinare program

Studirektor i Farmakologi  

Utbildning

Oktober 2013- September 2018 Postdok, Molekylär och Cellulär Träningsfysiologi, Institutionen för Fysiologi & Farmakologi, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

 

Oktober 2009-Sep 2013 Doktor i biokemi vid Research Institute for Medicines and Pharmaceutical Sciences · Molecular and Cell Biology of Eukaryota system, Farmaceutiska fakulteten, universitetet i Lissabon, Lissabon, Portugal

Oktober 2003- Apr 2009 Integrated Master i Pharmaceutical Sciences (BSc plus MSc) vid Farmaceutiska fakulteten, universitetet i Lissabon, Lissabon, Portugal

Akademiska priser och utmärkelser

2016               Lars Hiertas Minne Forskningsprojekt Stiftelsen to Duarte Ferreira. Lars-Hierta-Gedächtnis-Stiftung (Sweden). ~ EURO 5 200 /Year (2017)

 

2015               Lars Hiertas Minne Forskningsprojekt Stiftelsen to Duarte Ferreira. Lars-Hierta-Gedächtnis-Stiftung (Sweden). ~ EURO 5 200 /Year (2016)

 

2014               Lars Hiertas Minne Forskningsprojekt Stiftelsen to Duarte Ferreira. Lars-Hierta-Gedächtnis-Stiftung (Sweden). ~ EURO 5 200 /Year (2015)

 

01/01/2014 – 31/12/2015  Postdoctoral fellowship, Wenner-Gren Foundation, Stockholm, Sweden

 

04/2013         Honour Award for the work “miR-34a and JNK Activation in Primary Rat Hepatocyte Apoptosis Induced by Cytotoxic Bile Acids”, Portuguese Society of Gastroenterology, Lisbon, Portugal

 

06/2012         Portuguese Society of Gastroenterology’s Investigation Support Award for the work “Apoptosis and insulin resistance in liver and peripheral tissues of morbidly obese patients is associated with different stages of non-alcoholic fatty liver disease”, Portuguese Society of Gastroenterology, Lisbon, Portugal

 

10/2011         Oral Free Paper Prize Best Oral Communication, United European Gastroenterology Federation, Stockholm, Sweden

 

01/10/2009 – 30/09/2013  Ph.D. Fellowship (SFRH/BD/60521/2009), “Fundação para a Ciência e a Tecnologia", Lisbon, Portugal