nvs_2016_dorota_religa.jpg

Dorota Religa

Professor/överläkare

Om mig

Professor i geriatrik Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, KI, forskning samt pedagogik

Överläkare vid Tema Inflammation och Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset (förenad anställning)

Biträdande avdelningschef Klinisk Geriatrik

Tema prefekt Tema Inflammation och Åldrande, Karolinska Universitetssjukhuset

 

Forskningsbeskrivning

Fokus på multisjuka äldre, skörhet, demenssjukdomar (Alzheimer sjukdom) samt mekanism av åldrandet.

Huvudhandledare

doktorand Theofanis Tsevis, specialistläkare i geriatrik

doktorand Christian Molnar specialistläkare i allmänmedicin

Bihandledare

doktorand Frida Duell

doktorand Madeleine Åkerman

doktorand Emil Aho

 

Tidigare Huvudhandledare

doktorand Emilia Schwertner PhD avhandling 2022

doktorand Juraj Secnik PhD avhandling 2021

doktorand Pavla Cermakova, PhD avhandling 2017

doktorand Åke Grundberg, PhD avhandling 2015

Bihandledare

doktorand Marie Tyrrell PhD avhandling 2020

Sharan Ananthaseshan PhD avhandling 2017

Emily Ball, University of Edinburgh,PhD avhandling 2022

 

Pågående: KI huvudhandledare läkarstudenter: David Hariri, Liv Törner Monsenego, Steven Nehme, Oliver Pihl, Jovana Stankovic, Anders Wikberg

Huvudhandledare - läkarstudenter - alumni

KI: Lars Cedergren, Joel Lovas, Liselia Bognandi, Milla Huttula, Pontus Dannberg, Shayan Bukhari, Hugo Söderström, Oliver Edner, Tanzir Hossain, Karwan Charboti, Bijoy Mohammed, Sofia Lim, Filippa Martinsson, Romina Walian, Ramin Sasani, Sara Fadhil, Aleksander Rytarowski, Joséphine Allheim, Ghadir Almosawi, Naima Ali Aden, Miina Saarikko, Gustav Lundvall, Maria Engstrand, Axel Haglind, Greta Häggström, Daria Julianna Kozlowska

Uppsala University: Maja Nelson

Bihandledare: Hanna Eriksson, Ingrid Nilsson Modéer

 

Medlem i Expertrådet Äldres Hälsa

Universitetssjukvårdskompetens i RPO Åldres Hälsa -kunskapsstyrning i sjukvårdsregionen

 

Pedagogiska meriter

Pedagogisk ansvarig som biträdande sektionsschef Klinisk Geriatrik

Lärarrepresentant (med rösträtt) vid Utbildningsnämnden NVS

Lärare Magisterutbildning i demensvård för läkare (efter examen - titeln Silvialäkare), 60 hp

Momentansvarig geriatrik Fysioterapiprogrammet Tema Hälso- och sjukvård - Medicinska ämnen 2, 7,5 hp

Föreläsare för olika utbildningar,både grundutbildning samt specialistkurser på KI samt utanför (åldrande, geriatrik, trafikmedicin)

Examinator kurskod 2LK028 kurskod 2LK143

Koordinator för examensarbeten läkarprogrammet

Medlem i olika pedagogiska nätverk

 

Läromedel

Medverkade vi följande böcker

Drogowskazy

Drogowskazy PZWL

Management of Patients with Dementia - The Role of the Physician SPRINGER

Review of Medication in Patients with Dementia - Religa et al.

Dementia

Dementia and Society 2022 Cambridge University Press

Dementia and Society

 

Utbildning

1999 läkare

2000 legitimerad läkare

2006 PhD

2011 specialistläkare i geriatrik

2014 docent