nvs_2016_dorota_religa.jpg

Dorota Religa

Professor/överläkare

Forskningsbeskrivning

Fokus på multisjuka äldre, demenssjukdomar samt mekanism av åldrandet.

Huvudhandledare

doktorand Juraj Secnik

doktorand Emilia Schwertner

Bihandledare

Marie Tyrrell

Sharan Ananthaseshan

Tidigare

Handledare

doktorand Åke Grundberg, PhD avhandling 2015

doktorand Pavla Cermakova, PhD avhandling 2017

Handledare

Joel Lovas

Milla Huttula

Liselia Bognandi

Lars Cedergren

Bihandledare

Hanna Eriksson

Ingrid Nilsson Modéer

Utbildning

1999 läkare

2000 legitimerad läkare

2006 PhD

2011 specialistläkare i geriatrik

2014 docent

Loading bibliometrics...