Skip to main content
dobril_petkov_foto.jpg

Dobril-Philip Petkov

Samordnare

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag ger stöd i frågor kring regelefterlevnad (compliance) av utländska regelverk och utländsk finansiärers krav och riktlinjer av icke-finansiell art. Koordinerar avtalshantering av USA-federala anslag (främst NIH) samt vad gäller EU-bidrag: JU IMI2-projekt.

Är med i arbetsgruppen för KI:s Research Data Office och kan bistå i vissa frågor kring hantering av forskningsdata. Jag administrerar också ansökningar (Data Access Requests) till amerikanska NCBI databaserna, främst dbGaP (genotyper & fenotyper).

Loading bibliometrics...