Om mig

PhD student i Hans-Gustaf Ljunggrens grupp.

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på att utöka vår förtåelse av det cellulära immunförsvaret mot flavivirusvaccination i kliniska prover, både på en cellulär nivå och på systemnivå.

Flavivirus är en samling på flera viktiga patogena virus som orsakar sjukdom och dödlighet mot människor världen över, och vår forskning har som syfte att förbättra nuvarande globala vacccinstrategier.

Utbildning

Masterexamen i Molekylär Biologi, med Medicinsk Biologi som inriktning, från Lunds universitet.

Kandidatexamen i Biomedicin från Högskolan i Skövde.

Loading bibliometrics...