David Wullimann

David Wullimann

Doktorand

Om mig

PhD student i Hans-Gustaf Ljunggrens grupp.

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på att utöka vår förtåelse av det cellulära immunsvaret mot virus efter vaccination och infektion, med inriktning på T celler på det cellulära nivået.

Flavivirus är en familj av viktiga patogena virus som orsakar sjukdom och dödlighet mot människor världen över och inkluderar endemiska virus såsom det fästingburna TBE (tick-borne encephalitis) viruset som finns i Sverige. Vår forskning har som syfte att förbättra nuvarande globala vacccinstrategier mot flavivirus.

Utbildning

Masterexamen i Molekylär Biologi, med Medicinsk Biologi som inriktning, från Lunds universitet.