web_profile_pics_20_april_008.jpg

David Titelman

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är docent i psykologi och psykoanalytiker, anknuten till Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) vid Karolinska Institutet sedan 1997. Ämnet för min doktorsavhandling 1992, den psykologiska utsattheten hos syskon till schizofrena personer, har en fortsättning i ett intresse för frågor om psykisk överlevnad under extrema förhållanden, inklusive efter en anhörigs självmord, och, mer generellt, för människans konflikt mellan konstruktiva och kreativa sidor å ena sidan och hennes destruktiva potential å den andra. Senare publikationer inkluderar studier om ångest och psykologiska försvar vid akut självmordsnärhet, attityder till suicidprevention, självmordsnärheten hos framstående författare, antisemitism samt psykoanalysens historia i Sverige. Ett aktuellt projekt fokuserar flyktingars och migranters psykiska hälsa. Ett annat – ett samarbete med epidemiologer i de nordiska länderna – är en uppföljning av ett tidigare arbete om självmordsmortaliteten i Norden 1980-2009.

Loading bibliometrics...