web_profile_pics_20_april_008.jpg

David Titelman

Anknuten till Forskning

Om mig

Jag är docent i psykologi och psykoanalytiker, anknuten till Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) sedan 1997. Ämnet för min doktorsavhandling 1992, den psykologiska utsattheten hos syskon till schizofrena personer, har en fortsättning i frågor om psykisk överlevnad under extrema förhållanden, inklusive efter en anhörigs självmord, och om människans självdestruktiva potential. Senare publikationer inkluderar studier om ångest och psykologiska försvar vid akut självmordsnärhet, attityder till suicidprevention, självmordsnärheten hos framstående författare, antisemitism samt psykoanalysens historia i Sverige. Ett nyligen avslutat projekt fokuserar flyktingars och migranters psykiska hälsa, och en pågående studie – ett samarbete med epidemiologer i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige – är en uppföljning av ett tidigare arbete om självmordsmortaliteten i Norden 1980-2009.