web_profile_pics_20_april_008.jpg

David Titelman

Anknuten till Forskning

Om mig

Docent i psykologi och psykoanalytiker, anknuten till Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) sedan 1997. Ämnet för min doktorsavhandling 1992, den psykologiska utsattheten hos syskon till schizofrena personer, har en fortsättning i frågor om psykisk överlevnad under extrema förhållanden, inklusive efter en anhörigs självmord. Senare arbeten  inkluderar studier om ångest och psykologiska försvar vid akut självmordsnärhet, attityder till suicidprevention, framstående författares självmord, psykoanalysens historia i Sverige, antisemitism, flyktingars och migranters psykiska hälsa samt - i samarbete med epidemiologer i de nordiska länderna - studier om självmordsmortaliteten i Norden.