David Freiholtz

David Freiholtz

Doktorand

Om mig

David Freiholtz är AT-läkare på Karolinska Universitetssjukhuset och doktorand på Institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi på Karolinska Institutet. 

Forskningsbeskrivning

Doktorandprojektet baseras på fyra delarbeten.

1. Degenerativa aneurysm av aorta ascendens – molekylära mekanismer och reglerande faktorer

2. Endotel-till-mesenkymal transition i aorta ascendens - skillnader mellan patienter med trikuspid och bikuspid aortaklaff

PMID: 37162557

3. Initierande faktorer till inflammation i degenerativa aneurysm i aorta ascendens

4. Endoteldysfunktion i aorta ascendens hos patienter med bikuspid aortaklaff

Pedagogiska meriter

Undervisning i anatomi, histologi och fysiologi för:

1. Läkarprogrammet på Karolinska Institutet

2. Fristående kurs 'Människans fysiologi' på Karolinska Institutet

3. Logopedprogrammet på Karolinska Institutet