Doktorand

David Freiholtz

Doktorand

Om mig

David Freiholtz är doktorand på institutionen för Molekylär Medicin och Kirurgi på Karolinska Institutet. 

Forskningsbeskrivning

Doktorandprojektet baseras på fyra delarbeten.

1. Degenerativa aneurysm av aorta ascendens – molekylära mekanismer och reglerande faktorer

Delarbete 1 syftar karaktärisera cellulära och molekylära signaler associerade med aneurysm i aorta ascendens hos patienter med trikuspid aortaklaff. Sjukdomen utforskas här utifrån ett fibrotiskt och inflammatoriskt perspektiv för att identifiera reglerande och initierande mekanismer.

2. Endotel-till-mesenkymal transition i aorta ascendens - skillnader mellan patienter med trikuspid och bikuspid aortaklaff

Delarbete 2 syftar undersöka den typ av endotel-till-mesenkymal transition som präglas aneurysm i aorta ascendens och karaktärisera skillnaden i denna process mellan patienter med trikuspid och bikuspid aortaklaff respektive.

3. Endotelintegritet och permeabilitet – aneurysm i aorta ascendens hos patienter med bikuspid aortaklaff

Delarbete 3 syftar undersöka konsekvenserna av permeabelt endotel i aorta ascendens hos patienter med bikuspid aortaklaff. Dessa fynd jämförs även mot vävnad från aorta descendens som har annat embryologiskt ursprung.

4. Farmakologiska behandlingar av aneurysm i aorta ascendens

Delarbete 4 syftar utvärdera farmakologiska behandlingar med inverkan på utvecklingen och incidensen av aneurysm i aorta ascendens, och eventuella skillnader i terapeutiska effekter av aktuella läkemedel mellan klaffenotyp och kön. 

Pedagogiska meriter

Undervisning i anatomi, histologi och fysiologi för:

1. Läkarprogrammet på Karolinska Institutet

2. Fristående kurs 'Människans fysiologi' på Karolinska Institutet

3. Logopedprogrammet på Karolinska Institutet

4. Optikerprogrammet på Karolinska Institutet

5. Tandhygienistprogrammet på Karolinska Institutet