Skip to main content

Forskningsbeskrivning

Mitt huvudsakliga intresse rör applikation av maskininlärning (ofta kallad "artificiell intelligens") på hälso- och sjukvårdsmanagment och folkhälsodata. Jag är väl bekant med teoretiska och praktiska aspekter av supervised och unsupervised learning, inklusive forskningslägets senaste implementeringar av CNN, LSTM, lightGBM etc.

Min tidigare forskning har handlat om evidensbaserad kritik, belägg och utveckling av värdebaserad hälso- och sjukvård. I min avhandling kritiserade jag och försökte anpassa värdebaserad hälso- och sjukvård till kroniska miljöer och som stöd för patienters egenmakt.

Pedagogiska meriter

Kursansvarig: Pedagogik och Ledarskap (7,5hp) VT 2013

Loading bibliometrics...