Skip to main content
david_v2.jpg

David Moulaee Conradsson

Adjunkt

Institution och organisatorisk tillhörighet:

Om mig

Jag är registrerad sjukgymnast sedan 2008 och universitetsadjunkt vid sektionen för fysioterapi, Karolinska Institutet. Mitt intresse och expertis är inom neurologisk rehabilitering och kliniska och experimentella studier om gångförmåga, motorisk funktion och fysisk aktivitet. Jag försvarade min avhandling år 2016 och har efter det kombinerat forskning med undervisning vid sektionen för fysioterapi, KI. Just nu gör jag min post-doc vid McGill University i Montreal och KI vilket fokuserar på tillämpningen av transkraniell magnetisk stimulering vid rehabilitering av personer som drabbats av stroke. Jag har en anknytning till Karolinska Universitetssjukhuset.

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde fokuserar på nya behandlingsstrategier för personer som drabbats av neurologisk sjukdomar/skada. Jag studerar effekterna av transkraniell magnetisk stimulering för återhämtning av armfunktion efter stroke. Därtill kartlägger jag objektivt mätt fysisk aktivitet hos personer som drabbats av stroke och ryggmärgsskada och barriärer för fysisk aktivitet och delaktighet i dessa grupper. Min forskning kombinerar experimentella, epidemiologiska och behandlingsstudier.

Pedagogiska meriter

Jag har ett passionerat intresse för det pedagogiska uppdraget och jag undervisar och handleder på grund, avancerad och forskarutbildningsnivå. Min undervisning innefattar framförallt teoretisk och praktisk undervisning inom postural kontrol och fysioterapi för personer med neurologisk sjukdom. Jag är förnärvarande även kursledare för kursen ”Tema intervention - Fysioterapi 2” på fysioterapiprogrammet. 

Utbildning

2016     Doktorsexamen i medicinsk vetenskap, “Balance control in older adults with Parkinson’s disease: effects of medication and exercise”, Karolinska Institutet

2011     Magisterexamen i klinisk medicinsk vetenskap, Karolinska Institutet

2008     Kandidatexamen i sjukgymnastik, Karolinska Institutet

Akademiska priser och utmärkelser

- Post-doktorala forskningsmedel från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (2019-2020) och Hjärnfonden (2017–2018) - Ingrid Odéens pris för forskning inom fysioterapi (2018) - Pris för excellent forskning vid International Society of Posture & Gait Research World Congress (2017) - Inge and Elsa Andersson pris för bästa avhandling om Parkinson sjukdom (2016)

Loading bibliometrics...