Om mig

Professor i psykiatri och suicidologi vid Karolinska Institutet  Chef för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid KI som är WHOs samarbetscentrum för forskning, metodutveckling och utbildning i suicidprevention President för European Psychiatric Association 2013-2014

 

Forskningsbeskrivning

För information om forskning, var vänlig besök den engelska versionen av profilsidan.

Loading bibliometrics...