Danielle Thelin. Foto: Ida Rutström

Danielle Thelin

Controller

Controller på institutionen för global folkhälsa (GPH) och Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME).

Om mig

Controller på institutionen för global folkhälsa (GPH) och institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME).

Kontakta mig

Du som tillhör forskargruppen Injuries Social Aetiology and Consequences (ISAC) på GPH eller avdelningen Medical Management Centre (MMC) på LIME, är välkommen att höra av dig med frågor om projektbudgetering, ekonomisk uppföljning eller ekonomisk rapportering.

Mejla dina frågor till ekonomi.gph@ki.se eller hör av dig för att boka ett möte. Ekonomifunktionen sitter på plan 3 i Widerströmska huset.