Om mig

Samordnare för EU ansökningar på Grants Office.

Mina arbetsuppgifter är främst att stödja forskare som ansöker om EU-bidrag. Genom min bakgrund inom medicinsk forskning (hjärtmetaboliska sjukdomar) och omfattande administrativa färdigheter har jag en förståelse för den djungeln av regler och förordningar som finns och kan därför guida forskarna att hitta rätt lösningar för att bana vägen för en smidig projektstart. När allt är på plats kan jag lämna över projektet till mina kollegor på Grants Management Office som fortsätter med att stödja forskarna genom hela processen.

 

Jag arbetar särskilt med:

- Horizon Europe program (t.ex. Pillar 2)

- Innovative Health Initiative (IHI)

 

Tidigare erfarenhet med:

- NIH

- Private US foundations

- Innovative Medicines Initiative (IMI) program

- Horizon 2020 program 

Genom att bygga nätverk med samordnare från andra nationella och internationella Grants Office förbättrar vi vår service och bidrar till att underlätta samarbete mellan universitet.

En del av mitt arbete är därför att tillsammans med mina kollegor:

- Organisera workshops och seminarier för att öka kunskapen om olika finansieringsmöjligheter

- Kontaktperson för Research Professional, en omfattande online databas för finansieringsmöjligheter för forskning, som är gratis för KI-studenter och anställda

- Organisera nätverksevenemangs för forskare

- Delta i EU: s informations- och nätverksevenemangs

Utbildning

PhD, Institutionen för medicin, Solna Karolinska Institutet, 2014

Diplom (Ms) Biologi (Cell- och molekylärbiologi, mikrobiologi, toxikologi), Christian-Albrechts-University of Kiel, Tyskland, 2006