Om mig

Jag är docent i folkhälsovetenskap och bedriver epidemiologisk forskning med koppling till utbildningsskillnader, socioekonomiska faktorer, yrken och arbetsmiljö et cetera. Hjärt-kärlsjukdomar och psykisk ohälsa, inklusive suicid, har hittills varit i fokus, men även sjukförsäkringsrelaterade utfall. Jag undervisar i folkhälsovetenskap och epidemiologi på grund- och avancerad nivå, och är ansvarig för kurser i arbetsorganisation och vetenskapsteori för folkhälsoforskning. Jag är också involverad i organisering av lärandeaktiviteter på forskarutbildningsnivå.

Forskningsbeskrivning

 

Projektledare (Principal investigator):

Långtidsuppföljningar av svenska skolelever för att förklara uppkomsten av ojämlikhet i hälsa mellan utbildningsgrupper (finansierat av Forte)

Förekomsten av psykisk ohälsa i relation till yrken och exponeringar i arbetsmiljön bland svenska kvinnor och män: ett longitudinellt perspektiv (finansierat av Forte)

Projektmedarbetare:

Sociala skillnader i hälsa och arbetsmarknadstillhörighet bland äldre. Betydelsen av barndomsfaktorer samt psykosocialt och fysiskt belastande arbetsmiljöer mätta över ett helt arbetsliv (finansierat av Vetenskapsådet)

Kroppsstorlek, mental hälsa och ojämlikhet: ett livsloppsperspektiv (”BMI”); finansierat av Forte och SAMRC, Sydafrika

Utbildning

Docent i folkhälsovetenskap

Fil.dr. (Yrkesmedicin & folkhälsovetenskap), Karolinska Institutet

Fil.mag. (huvudämne psykologi), Stockholms universitet

Loading bibliometrics...