Om mig

Daniel C Andersson är docent i fysiologi, lektor och forskargruppsledare på institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska Institutet (KI). Hans tjänst är kombinerad med att vara specialistläkare i kardiologi på Karolinska Universitetssjukhuset, där han är subspecialiserad inom diagnostik och behandling av hjärtsvikt och kardiomyopatier.

Forskningsbeskrivning

Daniel C Andersson is the principal investigator of a translational research laboratory that studies heart and skeletal muscle dysfunction in the context of inflammatory diseases, eg to study how rheumatic diseases affects muscle and heart function. The laboratory uses experimental physiology and molecular biology tools to investigate disease mechanisms. I clinical studies Daniel C Andersson investigates how inflammatory/rheumatic diseases affects the risk for heart failure.

 

Selected publications

Acyl ghrelin improves cardiac function in heart failure and increases fractional shortening in cardiomyocytes without calcium mobilization. Lund LH, Hage C, Pironti G, Thorvaldsen T, Ljung-Faxén U, Zabarovskaja S, Shahgaldi K, Webb DL, Hellström PM, Andersson DC, Ståhlberg M Eur Heart J 2023 Mar.

Association Between Rheumatoid Arthritis and Incident Heart Failure by Left Ventricular Ejection Fraction. Faxén J, Benson L, Mantel Ä, Savarese G, Hage C, Dahlström U, Askling J, Lund LH, Andersson DC Am Heart J 2023 Feb.

Citrullination is linked to reduced Ca2+ sensitivity in hearts of a murine model of rheumatoid arthritis. Pironti G, Gastaldello S, Rassier DE, Lanner JT, Carlström M, Lund LH, Westerblad H, Yamada T, Andersson DC Acta Physiol (Oxf) 2022 Nov;236(3):e13869

Improved skeletal muscle fatigue resistance in experimental autoimmune myositis mice following high-intensity interval training. Yamada T, Ashida Y, Tamai K, Kimura I, Yamauchi N, Naito A, Tokuda N, Westerblad H, Andersson DC, Himori K Arthritis Res Ther 2022 Jun;24(1):156

Myositis-specific autoantibodies and QTc changes by ECG in idiopathic inflammatory myopathies. Korsholm SS, Andersson DC, Knudsen JB, Dastmalchi M, Diederichsen ACP, Gerke O, Witting N, Jacobsen S, Pecini R, Friis T, Krogager ME, Lundberg IE, Diederichsen LP Rheumatology (Oxford) 2022 Oct;61(10):4076-4086

Eccentric Resistance Training Ameliorates Muscle Weakness in a Mouse Model of Idiopathic Inflammatory Myopathies. Himori K, Ashida Y, Tatebayashi D, Abe M, Saito Y, Chikenji T, Westerblad H, Andersson DC, Yamada T Arthritis Rheumatol 2021 May;73(5):848-857

Intact single muscle fibres from SOD1G93A amyotrophic lateral sclerosis mice display preserved specific force, fatigue resistance and training-like adaptations. Cheng AJ, Allodi I, Chaillou T, Schlittler M, Ivarsson N, Lanner JT, Thams S, Hedlund E, Andersson DC J Physiol 2019 Jun;597(12):3133-3146

Cardiomyopathy, oxidative stress and impaired contractility in a rheumatoid arthritis mouse model. Pironti G, Bersellini-Farinotti A, Agalave NM, Sandor K, Fernandez-Zafra T, Jurczak A, Lund LH, Svensson CI, Andersson DC Heart 2018 Dec;104(24):2026-2034

Association Between Rheumatoid Arthritis and Risk of Ischemic and Nonischemic Heart Failure. Mantel Ä, Holmqvist M, Andersson DC, Lund LH, Askling J J Am Coll Cardiol 2017 Mar;69(10):1275-1285

Endurance exercise increases skeletal muscle kynurenine aminotransferases and plasma kynurenic acid in humans. Schlittler M, Goiny M, Agudelo LZ, Venckunas T, Brazaitis M, Skurvydas A, Kamandulis S, Ruas JL, Erhardt S, Westerblad H, Andersson DC Am J Physiol Cell Physiol 2016 May;310(10):C836-40

Excess TGF-β mediates muscle weakness associated with bone metastases in mice. Waning DL, Mohammad KS, Reiken S, Xie W, Andersson DC, John S, Chiechi A, Wright LE, Umanskaya A, Niewolna M, Trivedi T, Charkhzarrin S, Khatiwada P, Wronska A, Haynes A, Benassi MS, Witzmann FA, Zhen G, Wang X, Cao X, Roodman GD, Marks AR, Guise TA Nat Med 2015 Nov;21(11):1262-1271

Genetically enhancing mitochondrial antioxidant activity improves muscle function in aging. Umanskaya A, Santulli G, Xie W, Andersson DC, Reiken SR, Marks AR Proc Natl Acad Sci U S A 2014 Oct;111(42):15250-5

Ryanodine receptor oxidation causes intracellular calcium leak and muscle weakness in aging. Andersson DC, Betzenhauser MJ, Reiken S, Meli AC, Umanskaya A, Xie W, Shiomi T, Zalk R, Lacampagne A, Marks AR Cell Metab 2011 Aug;14(2):196-207

Mitochondrial production of reactive oxygen species contributes to the β-adrenergic stimulation of mouse cardiomycytes. Andersson DC, Fauconnier J, Yamada T, Lacampagne A, Zhang SJ, Katz A, Westerblad H J Physiol 2011 Apr;589(Pt 7):1791-801

Pedagogiska meriter

Daniel C Andersson är ansvarig för den integrerade basvetenskapliga examinationen ("preklintentan") på läkarutbildningens termin 4. Han är ordinarie lärarrepresentant i programnämnden för läkarprogrammet på KI och ordförande i kommittén för den prov- och intervjubaserade antagningen till läkarprogrammet (PIL). Han sitter med i styrgruppen för den kardiovaskulära forskarutbildningsprogrammet (CVR).

Utbildning

- 2005. Läkarexamen, Karolinska Institutet.

- 2009. Medicine doktor i fysiologi, Karolinska Institutet.

- 2009-11. Postdoktoral forskare, Columbia University, NY, USA.

- 2013. Legitimerad läkare.

- 2017. Docent i fysiologi, Karolinska Institutet.

- 2019. Specialistläkare i kardiologi, Karolinska Universitetssjukhuset.

Akademiska priser och utmärkelser

- Pris för bästa handledning av examensarbete på läkarprogrammet, 2019.

- Harald & Greta Jeanssons stiftelses pris 2018 till ung forskare och gruppledare. http://jeanssonsstiftelser.se/pristagare/

- Young investigator award - for oral presentation at Scandinavian Physiological Society Annual Meeting, 2008.