Senior dentist, PhD

Daniel Benchimol

Anknuten till Undervisning/handledning

Om mig

Arbetat på Karolinska Institutet sedan 2004, först som klinisk handledare och sedan 2011 som specialist inom odontologisk radiologi. Doktorerat 2018 med avhandlingen Diagnostiska kriterier och dosbegränsande strategier för röntgenmetoder inom tandvården med Professor Xie-Qi Shi som handledare. Handleder  ST-tandläkare och doktorander. Arbetar sedan 2018 även på medicinsk röntgen på Karolinska Universitetssjukhuset.  

Forskningsbeskrivning

Den inledande forskningen som masterstudent och senare doktorand var inriktad på metoder för att sänka stråldosen med bibehållen diagnostisk information för intraoral röntgen, panoramaröntgen, CBCT och DT. Nuvarande forskningsengagemang involverar främst frågeställningar om käkhålorna, läpp- käk och gomdefekter och visdomständer.

Pedagogiska meriter

Undervisat på tandläkarutbildningen sedan 2009 inom odontologisk radiologi och är även kursgivare inom detta ämnesområde under tandläkarutbildningens senare del.